Brandplaner

Brandplaner er en visuel illustration der viser de enkelte brandsikringstiltag i en bygning. Herunder brandceller, brandadskillende bygningsdele, brandsektioner, flugtveje, dørbredder, redningsåbner mv.