ATEX

ATEX omhandler klassifikation af eksplosionsfarlige områder.

Eksplosionsfarlige områder er steder, hvor der kan være eksplosiv atmosfære i sådanne mængder, at det er nødvendigt at have forholdsregler til beskyttelse af sikkerhed og sundhed.

Eksplosiv atmosfære kan forekomme ved en blanding af luft og brandbare stoffer. De brandbare stoffer kan både være i form af gasser, dampe, tåger eller støv.

Hvis en virksomhed har områder, hvor brandfarlige gasser f.eks. gastanke, brandbart støv f.eks. savværker og antændelige dampe f.eks. sprøjteværksteder kan antændes og skabe en eksplosion i en blanding med luftens ilt, så har arbejdsgiveren pligt til at gennemgå virksomheden for at identificere, klassificere og afmærke disse såkaldte eksplosionsfarlige områder. 

Se mere på Beredskabsstyrelsens hjemmeside (brs.dk)

Kontakt Langmach Ribe hvis du er i tvivl om din virksomhed har eksplosionsfarlige områder eller du ønsker din virksomhed ATEX-vurderet.