Flugtvejstegninger

Flugtvejstegninger indeholder brand- og evalueringsinstrukser og opsættes på steder, hvor der i dagligdagen opholder sig gæster, medarbejdere, fremmedes håndværkere, idrætsudøvere mv. Flugtvejstegninger instruerer gæster, bruger og kunder i, hvordan bygningen eller et lokale kan forlades, når en hurtigt evakuering kræves.