Oversigtstegninger eller situationsplan

Oversigtstegninger eller en situationsplan er en visuel oversigt over bygningens eller bygningernes placering på grunden. Den viser forhold til andre bygninger på grunden, brandveje, brandredningsarealer, brandmæssige adskillelser i forhold til skel mv.

Langmach Ribe udfærdiger alle slags tegninger i høj kvalitet til ophængning og anvendelse i forsamlingshuser, idrætshaller, skoler, virksomheder, lagerhaller mv. Kontakt os hvis i ønsker at få kigget på jeres tegninger eller bare vil høre nærmere.