Brandteknisk dokumentation

Alle former for dokumentation der relaterer sig til brandsikring af en given bygning

Brandteknisk dokumentation anvendes til at påvise, hvilken lovgivning et byggeri er omfattet af og ud fra hvilke krav brandsikkerhedsniveauet skal fastlægges. 

Den brandtekniske dokumentation omfatter alle former for dokumentation, der relaterer sig til brandsikring af en given bygning. Dokumentationen af et byggeris brandsikkerhed skal påvise, at de valgte brandsikkerhedsmæssige løsninger opfylder bygningsreglementets eller andre krav herom.

Den samlede og endelige brandtekniske dokumentation skal fremsendes ved færdigmelding af byggeriet til kommunens byggesagsbehandling, og den skal indeholde dokumentation for overholdelse af bestemmelserne i lovgivningen i den færdige bygning.

Den brandtekniske dokumentation kan indeholde følgende i relevant omfang:

Omfanget af den brandtekniske dokumentation varierer afhængig af projektets omfang og kompleksitet.

Kontakt Langmach Ribe hvis du vil vide mere om brandteknisk dokumentation eller er i tvivl om dit byggeris brandsikkerhed.