ABA-anlæg

Automatisk Brandalarm Anlæg

ABA-anlæg er et automatisk brandalarmanlæg, der automatisk giver tidligt besked om en brandudvikling i bygningen, så bygningens brugere og brandvæsenet alarmeres om en brand og som effektivt kan være med til at sikre jeres virksomhed, skole eller anden bygning mod en større brandskade.

Et ABA-anlæg er typisk det styrende brandtekniske anlæg, når flere brandtekniske anlæg er sammenkoblet i forhold aktivering af øvrige brandtekniske installationer. Det kan være AVS-, ABV-, AVA- eller ABDL-anlæg m.m..