AVA-anlæg

Et varslingsanlæg er et anlæg, der har til formål at varsle personerne i bygningen i tilfælde af brand. Varslingen gør opmærksom på, at personer der opholder sig i bygningen skal flygte til et sikkert sted. Varslingsanlæg kræves installeret i bygningsafsnit, der anvendes på en særlig måde, eller hvor mange personer benytter de samme flugtveje.

Varslingsanlæggets varsling til personer i en bygning kan gives med en talebesked, en varslingstone eller i specielle situationer blitz/flash.