Tekniske forskrifter

Hvis din virksomhed fremstiller, anvender og opbevarer brand- eller eksplosionsfarlige stoffer og produkter,
kan I være omfattet af særlige brand- og eksplosionsforebyggende regler.

De særlige brand- og eksplosionsforebyggende regler er omfattet af beredskabsloven. Følgende oplag og virksomheder kan være omfattet af reglerne.

  • Produktion og/eller oplag med brandfarlige væsker og gasser
  • Produktion og/eller oplag af træ og plast
  • Visse brandfarlige virksomheder, oplag og højlagre
  • Områder med eksplosiv atmosfære – ATEX

Derudover kan kommunalbestyrelsen bestemme at visse bygninger og grundarealer indrettes og benyttes, for at mindske risikoen for brandfare.

Er du i tvivl om din virksomhed er omfattet af tekniske forskrifter eller har brug for rådgivning omkring brand- og eksplosionsfarlige stoffer og produkter så er du velkommen til at kontakte os