Undervisning

Har du eller din virksomhed brug for undervisning med henblik på risikostyring og forebyggelse af bygnings-, sikrings og personskader?

Langmach Ribe afholder oplæg for større og mindre forsamlinger.

En stor del af risikostyring og forebyggelse er adfærd og holdninger, så det er vigtigt at udbrede kendskabet til risikostyring og forebyggelse i organisationen. Langmach Ribe kan hjælpe med at udbrede kendskab og viden til risikostyring og forebyggelse på flere niveauer i organisationen.

Oplæggene afholdes primært af Ivan Langmach Jacobsen, som ligeledes underviser på CFPA-uddannelsen.

Derudover holdes oplæg om brugen af data fra Insubiz til forebyggelse af skader m.m.

Oplæggene afholder af Gitte Langmach Jacobsen og Ivan Langmach Jacobsen