En brand kan slukkes i den tidlige begyndelsesfase, hvis du har kendskab til, hvad du skal gøre. Med en hurtig indsats kan du gøre en forskel. Der er derfor ikke tid til først at undersøge, hvor slukningsudstyret er placeret, eller hvordan det fungerer. Derfor skal udstyret skal være nemt at få øje på. Det vil sige en god placering i rummet, let at komme til uden oplag foran og skilte der henviser til brandslukningsudstyret. Udstyret skal virke, og det betyder, at det skal være afprøvet og efterset. Som udgangspunkt skal tilsyn af brandslukningsudstyr skal foregå mindst en gang årligt. Og ikke mindst skal du have kendskab til, hvordan du gør – altså være instrueret i, hvordan du bruger udstyret. Her kan du med fordel få et kursus i brugen af brandslukningsudstyr. Slangevinder og trykvandsslukker (vand) er bedst egnet til at slukke faste materialer (klasse A), så som træ, papir, tekstiler og lignende. Brug ikke vand på spændingsførende el-udstyr. CO2-slukker virker ved kvælning. Det fordamper hurtigt og efterlader ingen spor. CO2 er velegnet til slukning i elektronisk udstyr (klasse E), væsker (klasse B) og gasser (klasse C). Pulverslukker type ABC danner en finkornet pulversky, der i flammerne bremser forbrændingsprocessen. Pulver kan give følgeskader i form af en vanskelig rengøring. Pulver er velegnede til slukning af faste materialer (klasse A), så som træ, papir, tekstiler og lignende, væsker (klasse B) og gasser (klasse C).  Med et specielt pulver kan den benyttes til metalbrande (klasse D) som for eksempel magnesium. Skumslukker er velegnet til at slukke faste materialer (klasse A), så som træ, papir, tekstiler og lignende, mens nogle skumslukkere er effektive overfor nogle brændbare væsker (klasse B). Skumslukkere har en høj slukningsevne og kan være nemmere at rense op efter anvendelse, end efter en pulverslukker. Fedt- og fritureslukker (F-slukker) er en specialslukker, der er egnet til at slukke brande i fedt, fritureolie og lignende. Rengøring efter slukning er forholdsvis enkelt.   Det er meget vigtigt, at du og dine kollegaer, som har den daglige gang i bygningerne, er vidende om, hvor udstyret er placeret, friholder slukningsudstyret så det altid er let tilgængeligt samt er trygge ved at anvende det i en nødsituation. Brandbekæmpelsesudstyr skal følge DBI vejledning 38, Brandbekæmpelsesudstyr.