Brandfarlige væsker

Nogle væsker afgiver antændelige dampe, der er brandfarlige. De inddeles i brandfarlige og brændbare væsker. Brandfarlige væsker er lettere at antænde end brændbare væsker.

Du kan være omfattet af de brandforebyggende regler for brandfarlige og brændbare væsker, hvis du har mere end 25 oplagsenheder. Væskens flammepunkt er udgangspunkt for en klassificering, og er også grundlag for omregningen til oplagsenheder. Eksempelvis er 1 oplagsenhed =

  • 1 liter benzin
  • eller 1 liter acetone
  • eller 5 liter petroleum
  • eller 50 liter dieselolie

Se mere om brandfarlige væsker på beredskabsstyrelsens hjemmeside.

Brandfarlige gasser

Nogle gasser kan være brandfarlige, mens andre gasser kan få brande til at udvikle sig, på grund af tilføjelse af mere ilt. Og så kan flasker med gas tryksprænge, hvis de bliver udsat for varme. Derfor er der særlige regler for brandforebyggelse af oplag af gasser, gasanlæg og lignende. Se mere om brandfarlige gasser på beredskabsstyrelsens hjemmeside.