Brandsektioners svage punkter

Branddøre

Branddøre er et af de svageste punkter i en brandadskillelse. For at brandmodstandsevnen for en brandsektionsvæg kan opretholdes, skal en branddør ALTID være lukket. Derfor er de fleste branddøre er som hovedregel selvlukkende med en dørpumpe. Branddøre kan med fordelt være skiltet “Branddør – holdes lukket”

Kendetegn for en branddør er, at den mærket med et lille rundt skilt (blåt eller rødt) på dørpladens kant samt i dørkarmen. Af skiltet skal det fremgå, hvilken brandklasse døren er godkendt til. Et andet kendetegn er også, at de fleste branddøre også har en dørpumpe påmonteret, da de skal være selvlukkende.

Skal en branddør fastholdes i åben stilling, må dette kun ske med et ABDL-anlæg (Automatisk Branddørlukningsanlæg), som består af en røgdetektor, magnet og styreboks. ABDL-anlægget lukker branddørene ved detektering af røg. Dobbeltbranddøre med ABDL-anlæg monteres med dørvælger, der sikrer, at dørene lukker i den rigtige rækkefølge. Hvis der er ABA-anlæg i bygningen, kan branddøre lukkes via ABA-anlægget.

Egenkontrol og test af branddøre/-porte og ABDL-anlæg skal foretages minimum hvert kvartal.

Branddøre og brandporte skal følge DBI Vejledning 26. ABDL-anlæg bør følge DBI Retningslinje 231.

 

Installationsgennemføringer

Selv små åbninger, som eksempelvis omkring installationsåbninger, svækker brandmodstandsevnen og kan have betydning for en brandskades omfang. Derfor skal ALLE åbninger, også åbninger i forbindelse med kabelgennemføringer og rørgennemføringer lukkes med brandtætninger, der ikke forringer bygningsdelens brandmæssige egenskab. Det betyder brandtætningens brandmæssige egenskab skal være godkendt og der kan ikke bare anvendes en tilfældig bygningsskum som tætning.

Se mere om brandtætninger her: Brandsikker.dk

Brandtætninger skal følge Brandteknisk Vejledning 31, Brandtætninger, fra DBI.

 

Brandsektionersvægges afslutning ved tag

Det er fundamentalt for bygningens brandsikkerhed, at brandsektionsvægge er afsluttet korrekt ved tag. Mange brande spreder sig til andre dele af bygningen pga. af ukorrekt afslutning ved tag. Brandsektionsvægge skal adskille bygningen brandmæssigt og dermed også hindre branden i at sprede sig i tagkonstruktionen. For korrekt afslutning af brandsektionsvægge ved tag skal brandsektionsvæggen føres op gennem et evt. tagrum og ud i et evt. tagudhæng. Den skal føres op i tæt forbindelse med yderste tagbeklædning eller udføres med brandkam eller med brandkamserstatning.

For korrekt udførelse af brandsektionsvægges afslutning ved tag skal DBI Vejledning 35, Brandvægge og brandsektionsadskillelser og DBI Vejledning 36, Undertage, følges.

Ved renovering eller ombygning, der berører tage eller brandadskillelser, skal brandadskillelsens brandmodstandsevne opretholdes før, under og efter renoveringen/ombygningen.

Kontrol og vedligeholdelse skal udføres løbende, så brandadskillelsen er pålidelig i hele bygningens levetid.

Se også mere på Brandsikretage.dk