Driftsmæssige forskrifter

For nogle bygninger og lokaler skal driftsmæssige foranstaltninger overholdes. Det er supplerende krav til brandsikkerheden og kravene skal betragtes som supplerende krav til bygningens byggetilladelse. Reglerne gælder uanset hvornår bygningen eller lokalerne tages i brug og det er ejerens eller brugerens ansvaret, at reglerne bliver overholdt hver gang bygningen/lokalerne bruges.

Driftsmæssige foranstaltninger gælder for:

 • Hoteller og andre lignende steder med soverumsafsnit hvor der er flere end 10 sovepladser.
 • Plejeinstitutioner med soverumsafsnit hvor der er flere end 10 sovepladser.
 • Forsamlingslokaleafsnit til flere end 150 personer. Dog kan redningsberedskabet fastsætte driftsmæssige foranstaltninger ved 50 personer eller derover.
 • Undervisningsafsnit til flere end 150 personer.
 • Daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende.
 • Butikker til flere end 150 personer.
 • Feriehuse, der anvendes til udlejning og med flere end 10 sovepladser, kan beredskabet fastsætte driftsmæssige foranstaltninger.

Disse bygninger og lokaler er typisk også omfattet af krav om kommunalt brandsyn.

Kravene i driftsmæssige foranstaltninger kan bl. a. omfatte:

 • Instruktion af personale
 • Ordensregler
 • Flugtveje og belysning af flugtveje
 • Godkendte pladsfordelingsplaner
 • Brandslukningsmateriel
 • Branddøre
 • Varslingsanlæg
 • El-sikkerhedsattest

Se driftsmæssige forskrifter her