Indbrudssikring

Automatisk Indbrudsalarmanlæg (AIA)

Automatisk Indbrudsalarmanlæg (AIA) er et anlæg der kan sende en alarm til en godkendt kontrolcentral, som sender vagtudrykning fra en ekstern vagt. Generelt skal AIA-anlæg opfylde et sikringsniveau som skalsikring, cellesikring eller objektsikring. Hvis der er særligt udstyr i bygningen, kan det være nødvendigt at udføre yderligere sikring i det område, hvor det særlige udstyr er placeret. Det er typisk forsikringsselskabet der fastsætter sikringsniveauet.

Ved installeret AIA-anlæg bør der foreligge en AIA-installationserklæring som dokumentation af sikringsniveauet.

Nye AIA-anlæg bør følge Forsikring og Pensions Sikringskatalog.

 

TV-overvågning

TV-overvågning kan udgøre en del af den kriminalitetsforebyggende indsats. Optagelserne giver bedre mulighed for at opklare eventuelle uønskede hændelser, ligesom det i høj grad også har en præventiv virkning. For at få mest muligt ud af TV-overvågning bør der inden iværksættelse foretages et godt forarbejde, der kan danne baggrund for de rette valg af udstyr og placering. TV-overvågning kan være et godt supplement til andre sikringsforanstaltninger, men bør ikke stå alene og aldrig installeres uden nøje overvejelser og samarbejde med en rådgiver på området.

 

 Tågesikring

Tågesikringsanlæg er et anlæg der kan reducere sigtbarheden i et rum ved hjælp af tåge. Tågesikring anvendes typisk i et område, der ønskes særligt beskyttet. Tågen kan umuliggøre eller vanskeliggøre orientering i rummet og bliver hængende i luften i en længere periode. Det kan fjernes ved udluftning.

Tågesikringsanlæg bør være forbundet med et AIA-anlæg, så der overføres en alarm med tilknyttet reaktion på alarmen. Hvis der er brandalarm- og/eller brandslukningsanlæg i rummet, bør der være en særlig opmærksomhed på tågesikringsanlæg.