Ikuallannermut tunngasuni immikkoortumi suut sanngiippat

Ikuallannermut tunngasuni immikkoortumi suut sanngiippat

Matut innermut pitaannaveeqqutit

Matut innermut pitaannaveequtit ikuallannissamut avissaaqqutini sanngiinnerpaannut ilaapput. Matut innermut pitaannaveequtit  TAMATIGUT   matoqqatinneqartassappute. Taamaattumik matut taamak ittut amerlanertigut nammineerlutik ikinneqaraluarunik qamissinnaapput. Matut taakku imaattunik allagartaqartariaqaraluarput “Matu innermut pitaannaveeqqut – matoqqatinneqartuassaaq”

Matu innermut pitaannaveeqqut ilisarnaateqarpoq ammalortunnguanik (tungujortuusinnaavoq imlt.aappalaartoq), taanna matup sinaanniissaq matserfimmiillunilu. Allagartami nalunaarneqassaaq klassemut sorlermut akuerineqarnersoq. Ilisarnaat alla unaasinnaavoq, tassa matu dørpumpetaqaruni, taakkumi nammineerlutik qamissinnaassagamik.

Matu innermut pitaannaveeqqut ammatiinnarneqassaguni taava aatsaat  ABDL-anlægeqaruni  (Automatisk Branddørslukningsanlæg), taanna putsumut malussaatitaqassaaq, saviup kajungerisaqarluni (magnet) aamma styreboxeqassalluni. ABDL-anlæggitaqaruni putsumik malussaruni nammineerluni matussaaq. Matut innermut pitaannaveeqqutit  maloqiusaagunik nalunaaquteqassapput arlaat sorleq pisoqartillugu matoqqaassanersoq. Illu  ABA-anlægeqarpat taava matut taanna aqqutigalugu matuneqarsinnaassapput.

Minnerpaamik kvartalikkaartumik nammineerlusi matut isaaffiilluunniit  ABDL-anlæg atorlugu ajunnginnersut misilittaaffigisassavasi.

Matut innermut pitaannaveeqqutillit aamma ikuallattoornermi isaaffit  DBI Vejledning 26 malittassavaat. ABDL-anlæg DBI Retningslinje 231 malittariaqarpaat.

 

Atortorissaarutinik ikkussuinermi inaarinerit

Atortorissaarutinik ikkussuinermi ammarngit, naak mikigaluartut, ikuallattoornissamut sanngeeqqutaapput, taakkulu ikuallannerup annertussusaanut pingaaruteqarsinnaallutik. Taamaattumik kabelililersuinermi ruujorilerinermilu ammarngit tamarmik ikuallattoornissamut ussissaatinik matuneqartassapput, tassa illu ikuallalissagaluarpat iluaqutaassussanik. Imaappoq ussissaat pinngitssoorani akuerineqartoq atorneqassasoq.

Ikuallannermut iluaqutissat ussissaatit pillugit uani takusaqarsinnaavutit: Ikuallannginnissamut aarlerinak.dk  Brandsikker.dk

Ikuallattoornissamut ussissaat Brandteknisk Vejledning 31 malissavaat, Brandtætninger, DBI-imeersoq.

 

Ikuallannissamut isumannaallisaanermi iikkat inaarneartarneri

Ikuallannissamut pinaveersitsiniarnermi pingaarluinnarpoq immikkoortut iikkat qaliamut attuumasut kukkuneqanngitsumik inaarneqarsimanissaat. Qaliamut inaarnerit kukkuneqaraangata ikuallanneq illup ilaanut tassanngaanniit siaruaatarami. Iikkani eqqortumik inaarneqarsimasuni innerup qalianut siaruarnissaa pinaveersissavat. Iikkani eqqortumik inaarneqarsimasuni iikkat tagrummikkoortinneqartussaapput imaluunniit qaliani aniinganikkut . Taanna qaliarsuup silarliup qanittuaniissaaq ikuallattoqassappallu siaruarnaveeqquteqassalluni tassungaluunniit assingusumik (Brandkam imlt. Brandkamserstatning).

Iikkat eqqortumik inaarneqarsimassapput tassungalu atatillugu uku DBI Vejledning 35, Brandvægge aamma brandsektionsadskillelser aamma DBI Vejledning 36, Undertage,malinneqassapput.

Iluarsaassinermi sanaqqiineermiluunniit qaliat iikkamiit innerup siaruarsinnaaneranut illersuutit atatinneqassapput iluarsaassinerup/ sanaqqiinerulluunniit aallartinnginnerani , pinerani aamma kingorna.

Nakkutiginninneq aamma aserfallatsaaliineq suliarineqartuartassaaq, tassa illup napanera tamaat ajunnginnera tatigineqarsinnaaqqullugu.

Uani aamma takusaqarsinnaavutit allanik, Qalianut ikuallatitsinaveersaarneit Brandsikretage.dk