FN’s Verdensmål

Langmach Ribe tror på en bæredygtig udvikling i verden.
Vi arbejder med verdensmålene, ved at integrere dem i vores daglige arbejde.

KVALITETSUDDANNELSE
Langmach Ribe ApS tilbyder jævnligt vores medarbejdere kurser og uddannelse. Dette gør vi for at fremme livslang læring og sikre vores medarbejdere relevante kvalifikationer, også hvis de en dag vælger at søge andre veje.

Langmach Ribe ApS udvikler e-learning med fokus på forebyggelse af bygninger i forhold til brand, tyveri, vand skader på de bygninger vi opholder os i. Ved at uddanne personalet på lokationer, er vores ønske at skabe større bevidsthed om risikostyring og forebyggelse.

BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND
Med udspring fra Ribe arbejder vi på at skabe bæredygtige byer og lokalsamfund. Vi har et ansvar for at udvikle vores byer og gøre dem mere inkluderende.

Vi tror på, at små og mellemstore virksomheder kan være med til at udvikle lokale bysamfund og skabe arbejdspladser, som kan være med til at støtte økonomiske og sociale forbindelser mellem land og by.

Langmach Ribe ApS er beliggende i Danmarks ældste by Ribe. Vi har bevidst valgt at fastholde vores virksomheds placering og derigennem bidrage til at skabe liv og en større befolkningstilvækst og sikre et bæredygtigt lokalsamfund.

PARTNERSKAB FOR HANDLING
Hos Langmach Ribe ønsker vi at etablere partnerskaber på tværs af den kommunale og private sektor, og vi søger altid efter nye partnerskaber, der kan bridage til at bygge videre på fælles erfaringer og strategier.

Som ekstern rådgiver for kommunerne klæder Langmach Ribe risikokoordinatorer i de enkelte kommuner på, til selv at kunne varetage den daglige risikostyring i kommunerne, med os på sidelinjen.

Vi udbyder E-learning særligt til kommuner mht. forebyggelse og risikostyring for at beskytte kommunens bygninger, medarbejdere mv. mod skader.