Anbefalingsrapport til kommuner

En anbefalingsrapport er en uvildig rapport til brug for skolens eller enhedens tekniske serviceleder,
kommunes risikokoordinator og kommunens ledelse.

Rapporten og risikoregistreringer er udarbejdet på baggrund af besigtigelse af lokationen, og har til hensigt at belyse risici inden for bygning, løsøre, brand, sikring, hærværk, drift og særlige risici.

Rapporten indeholder anbefalinger og opmærksomhedspunkter og er ofte dokumenteret med foto, for at visualiserer de steder som kræver særlig fokus.

Rapporten kan anvendes alene eller som et supplement til risikooplysninger registreret i risk management systemet i InsuBiz.

Kontakt Langmach Ribe hvis I ønsker en gennemgang af jeres skoler eller insitutioner med henblik på øget fokus på risikostyring og forebyggelse i dagligdagen.