Velkommen til forebygbrand

Forebygbrand.dk har fokus på at nedbringe risici og skadesfrekvens samt minimere risikoen for storskader. Det gør vi ved at arbejde forebyggende med brand, sikring og personsikkerhed inden for områderne bygning, løsøre og driftstab.

Forebygbrand.dk løfter sikkerhedsniveauet med risikostyring, overblik og dokumentation målrettet ledelsen.

Med baggrund i en risikovurdering, beskriver Forebygbrand.dk forebyggende tiltag, som er med til at minimere risici og øge driftssikkerheden.

Forebygbrand.dk er en del af Langmach Ribe