Velkommen til forebygbrand

Forebygbrand.dk har fokus på at nedbringe risici og skadesfrekvens samt minimere risikoen for storskader. Det gøres ved at arbejde forebyggende med brand, sikring og personsikkerhed inden for områderne bygning, løsøre og driftstab.

Forebygbrand.dk vil gerne være med til at løfte sikringsniveauet med risikostyring, forebyggende tiltag, overblik og dokumentation, som er med til at minimere risici og øge driftssikkerheden.

Forebygbrand.dk er en del af Langmach Ribe