Velkommen til Langmach Ribe ApS

Certificeret brandrådgiver - En del af NORTH

Om Langmach Ribe

Langmach Ribe er en rådgivningsvirksomhed med fokus på forebyggelse, risikostyring og brandrådgivning.
Vi har vores udspring fra Danmarks ældste by, Ribe men med berøringsflade i hele Danmark og dele af Europa.

Vores kunder består bl.a. af kommuner, entreprenører, arkitekter, internationale virksomheder med lokationer i Europa, forsikringsmæglere, industrivirksomheder med flere.

Hos Langmach Ribe ønsker vi gennem personlig kontakt, tillid, blik for muligheder og høj faglighed at skabe en god oplevelse for vores kunder, samarbejdspartnere og vores medarbejdere.

Kontakt os

Langmach Ribe ApS
Seminarievej 6A, 1. sal, 6760 Ribe
Tlf. 24 45 45 11
CVR: 41154896

Vores Arbejdsområder

l

Ingeniørrapporter

Ingeniørrapporten anvendes til brug ved forsikringstilbud og forsyner nødvendige parter med relevante risikoinformationer, forsikringsværdier, PBG, EML m.m.

E-learning

Operationel risikostyring og forebyggelse som e-learning med fokus på styring og minimering af risici for bygningsskader, tab af værdier, driftsstop mv.

Skolegennemgange

Skolegennemgange dokumenterer skolens sikringstiltag med henblik på risikostyring og forebyggelse af bygnings-, sikrings- og personskader i dagligdagen.

i

Brandstrategi-rapport

Brandstrategirapporten beskriver og dokumenterer brand- og sikkerhedsniveauet på det enkelte byggeri.

Vi udarbejder det I har brug for

Hos Langmach Ribe udarbejder vi brandstrategirapporter, tegningsmaterialer og meget mere i samarbejde med vores kunder.

Vi kan bistå vores kunder med rådgivning, projektering samt myndighedsbehandling.

Ingeniørrapporter

Vi udarbejder Ingeninørrapporter til kommuner og forsikringsselskaber, for at sikre de relevante risikoinformationer og sikringstiltag dokumenteres.

Anbefalingsrapporter

Vi udarbejder Anbefalingsrapporter, der kan danne grundlag for et forebyggende arbejde med brand.

Brandtekniske redegørelser
Løsøreopgørelser

Vi udarbejder Løsøreopgørelser, som del af den forebyggende indsats af brandrådgivning.

Tegningsmaterialer

Vi udarbejder Tegningsmaterialer som pladsfordelingsplaner, flugtvejstegninger, evakueringsplaner med mere.

E-learning & Undervisning

Vi underviser i risikostyring og forebyggelse til organisationer i både større og mindre forsamlinger, og holder oplæg om brandsikring og skadeforebyggelse m.m. Herudover tilbyder vi kurser der har til formål at fremme sikring og forebyggende adfærd i henhold til brand.