Brandplaner

Brandplaner er en visuel illustration, der viser de enkelte brandsikringstiltag i en bygning, herunder brandceller, brandadskillende bygningsdele, brandsektioner, flugtveje, dørbredder, redningsåbner mv.