Evakueringsplaner

Evakueringsplaner anvendes i situationer med akut krise, hvor det gælder om at få folk evakueret hurtigst muligt. Evakueringsplaner skal sikre at alle ved, hvordan de skal agere, hvis der opstår en kritisk situation som f.eks. en brand. Planerne kan indeholde identifikation af samlingspladser, beskrivelse af flugtveje, information om redningsberedskabets adgangsveje, guide til sikring af bygninger mv.