Sikringstekniske installationer

Vi undersøger kravene, og sikrer at jeres projekt kan realiseres

Som certificeret brandrådgiver rådgiver vi i bygningsreglementets krav og vejledninger, så opfyldelse af relevante krav kan dokumenteres.

Røgalarmer, varslingsanlæg og sprinklere er eksempler på brandsikringsanlæg som automatisk udløses som brandbekæmpelse. Ifølge BR18 skal brandtekniske installationer udføres, så de er pålidelige, kan kontrolleres og kan vedligeholdes i hele bygningens levetid. Disse skal godkendes og vedligeholdes, så deres driftssikkerhed sikres.

Herudover afholder vi kurser i Atex og Sprinkling, så I kan have sikkerheden omkring brandtekniske installationer i orden.