Ingeniørrapporter

Ingeniørrapporten anvendes ofte til brug ved forsikringstilbud.

Hvad indeholder en ingeniørrapport?

Ingeniørrapporten anvendes ofte til brug ved forsikringstilbud og har til hensigt at forsyne forsikringsmægler og forsikringsselskab med relevante risikoinformationer, sikringstiltag, forsikringsværdier samt tabsestimater, som PBG, EML og driftstab, til brug for den samlede forsikringsvurdering.

Ingeniørrapporten tager udgangspunkt i besigtigelse af en eller flere lokationer og omhandler hovedsageligt brand-, tyveri-, drift- og bygningsrisici.

Ingeniørrapporten kan bl.a. indeholde

  • Virksomhedsbeskrivelse
  • Arealer og forsikringsværdier
  • PBG (Præmie Beregningsgrundlag) for bygning og anlæg
  • Løsøreværdier
  • EML (Estimated Maximum Loss)
  • Bygnings- og sikringsbeskrivelse.
  • Tegningsbilag
  • Fotobilag


Udarbejdelse af ingeniørrapporter sker i samarbejdet med kunden og kan udføres på en eller flere af virksomhedens lokationer. Ved flere lokationer tilbydes et samlet overblik, som kan danne udgangspunkt for virksomhedens samlede arbejde med risikostyring og forebyggelse.