Anbefalingsrapport - forsikringsbranchen

En anbefalingsrapport er en uvildig rapport til brug for til brug for forsikringsmægleren og virksomheders ledelse.

Hvordan udarbejdes en Anbefalingsrapport?

Anbefalingsrapporten kan danne grundlag for virksomhedens fokuspunkter i det risikostyrende og forebyggende arbejde. Samtidigt kan den med fordel sammenkobles med opfølgning, så der er tilbagevendende fokus på udsatte områder.

Rapporten og risikoregistreringer er udarbejdet på baggrund af besigtigelse af lokationen, og har til hensigt at belyse risici inden for bygning, løsøre, brand, sikring, hærværk, drift og særlige risici.

Rapporten indeholder fokuspunkter observeret ved besigtigelsen samt anbefalinger om udbedring af forholdene. Forholdene er ofte dokumenteret med foto, for at visualiserer de steder som kræver særlig fokus.

NORTH Risk Management, Certificeret brandrådgivning udarbejder anbefalingsrapporter for alle typer af virksomheder herunder produktions- og industrivirksomheder i det meste af Europa, og kan udføre rapporterne på dansk og engelsk.

Vi kan rådgive din virksomhed hvis I ønsker at få gennemgået jeres bygninger med henblik på forsikringsudbud, eller fordi I ønsker et øget fokus på risikostyring og forebyggelse i dagligdagen.