Bygningsgennemgange

NORTH Risk Management, Certificeret brandrådgivning foretager bygningsgennemgange primært til kommuner med henblik på risikostyring og forebyggelse.

Hvad er en bygningsgennemgang?

Bygningsgennemgange af skoler, daginstitutioner, plejehjem med flere, har til hensigt, via besigtigelse og dialog, at dokumentere sikringstiltag og arbejde forebyggende med risikostyring inden for brand-, indbrud-, hærværk- og bygningsrisici samt at undgå personskade.

Bygningsgennemgange udføres typisk i samarbejde med kommunens risikokoordinator, lokationens tekniske serviceleder og evt. lederen på lokationen. Ved flere lokationer kan der skabes et overblik, som kan danne udgangspunkt for kommunes samlede arbejde med risikostyring og forebyggelse.

Vi hjælper gerne hvis I vil høre nærmere om hvad en bygningsgennemgang kan gøre for jer.