Pladsfordelingsplaner

Pladsfordelinger er tegninger, der visuelt giver et overblik over lokale forhold. De anvendes til at instruere gæster, brugere og kunder i, hvordan lokaler kan indrettes med bordopstilling, scene o. lign., så det stadig tilgodeser hurtig evakuering i tilfælde af f.eks. brand.

For rum, der er beregnet til 150 personer eller mere, skal der udarbejdes pladsfordelingsplaner, der viser placeringen af inventar, mobile scener, tribuner og tilsvarende under hensyn til udlægning af flugtveje og passager. Placering af slangevinder og brandslukningsmateriel skal ligeledes fremgå af pladsfordelingsplanen.