Flugtvejstegninger

Flugtvejstegninger indeholder brand- og evakueringsinstrukser og opsættes på steder, hvor der i dagligdagen opholder sig gæster, medarbejdere, udefrakommende håndværkere og idrætsudøvere blandt andre.

Flugtvejstegninger instruerer gæster, brugere og kunder i, hvordan bygningen eller et lokale kan forlades, når en hurtigt evakuering kræves.