Belægningsplaner

Belægningsplaner viser placeringen af oplag, inventar og tilsvarende under hensyn til disponering af flugtveje og udgange. Herudover viser belægningsplanen placeringen af vandfyldte slangevinder og brandslukningsmateriel.

Belægningsplaner anvendes bl.a. ved industri- og lagerbygninger.