ABV-anlæg

 

ABV-anlæg er et automatisk brandventilationsanlæg, som oftest har til formål at ventilere røg og/eller varme ud af bygningen, for at sikre bygningen og bygningens brugere.

ABV kan være naturlig ventilation med åbninger øverst i bygningen eller mekanisk ventilation gennem kanalsystemer.