Værdifastsættelse af fredede bygninger

Vi har kompetencerne

Fredede ejendomme har ofte særlige kulturhistoriske eller arkitektoniske kvaliteter, som fortæller om arkitektur, byggeteknik og kulturhistorie fra betydningsfulde tidsperioder i Dansk national historie. De fredede ejendomme administreres af staten, mens kommunen håndterer de bevaringsværdige ejendomme.

Grundet de fredede ejendommes særlige kvaliteter, så kræver det særlig kendskab til fredede bygninger for at kunne værdifastsætte disse.

Hos NORTH Risk Management, Certificeret brandrådgivning udfører vi værdifastsættelse af fredede ejendomme.