Oversigtstegninger eller Situationsplan

Oversigtstegninger eller en situationsplan er en visuel oversigt over bygningens eller bygningernes placering på grunden. Den viser forhold til andre bygninger på grunden, brandveje, brandredningsarealer, brandmæssige adskillelser i forhold til skel mv.

NORTH Risk Management, Certificeret brandrådgivning udfærdiger alle slags tegninger i høj kvalitet til ophængning og anvendelse i forsamlingshuser, idrætshaller, skoler, virksomheder og lagerhaller.