AVS-anlæg

AVS-anlæg er et automatisk sprinkleranlæg, som kan slukke en brand i begyndelsesfasen, sikre mod brandspredning til andre brandmæssige enheder, sikre flugtveje eller mindske brandens udvikling indtil anden brandbekæmpelse aktiveres.

AVS-anlægget sender automatisk besked til redningsberedskabet, hvis der opstår en brand, ofte via ABA-anlægget. Hvor arkitektoniske løsninger og traditionelle passive brandsikringstiltag strider mod hinanden kan løsningen i nogle tilfælde løses ved sprinkling.