Anbefalingsrapport til kommuner

En anbefalingsrapport er en uvildig rapport til brug for skolens eller enhedens tekniske serviceleder,
kommunes risikokoordinator og kommunens ledelse.

Hvordan udarbejdes en Anbefalingsrapport?

Hvordan udarbejdes en Anbefalingsrapport?
Rapporten og risikoregistreringer er udarbejdet på baggrund af besigtigelse af lokationen, og har til hensigt at belyse risici inden for bygning, løsøre, brand, sikring, hærværk, drift og særlige risici.

Rapporten indeholder anbefalinger og opmærksomhedspunkter, og er ofte dokumenteret med fotos for at visualisere de steder som kræver særlig fokus.

Rapporten kan anvendes alene eller som et supplement til risikooplysninger registreret i risk-management systemet i InsuBiz.

Ønsker I en gennemgang af Jeres skoler eller insitutioner i forbindelse med øget fokus på risikostyring og forebyggelse i dagligdagen?
Vi hjælper med at gøre Jeres omgivelser sikre.